Gevolmachtigde in levenstestament

Met Zorg en Aandacht kan optreden op als gevolmachtigde in het levenstestament. Soms is een cliënt niet in staat (tijdelijk of langdurig), goed voor zichzelf te zorgen en de eigen belangen te behartigen. Het kan zijn dat er in het netwerk van de cliënt niemand is om deze rol te vervullen. Het kan ook zijn dat de cliënt zich bewust wil laten vertegenwoordigen door een ‘externe’ (iemand van buiten het netwerk) of dat de cliënt de volmacht niet bij één persoon wil neerleggen. Een gevolmachtigde treedt dan op als vertegenwoordiger.

Gevolmachtigde

Met Zorg en Aandacht is er dan!

Als gevolmachtigde treedt Met Zorg en Aandacht op namens de cliënt voor alle in het levenstestament opgenomen rechtshandelingen en handelt in de geest van de cliënt. Zo ook bij levensbeschouwelijke vragen.

Werkwijze

Het opstellen van het levenstestament gebeurt in samenwerking met de cliënt en de notaris. Gezamenlijk wordt bepaald voor welke handelingen de gevolmachtigde bevoegd is, vanaf wanneer de volmacht aanvangt en eindigt en op welke wijze rekening en verantwoording wordt afgelegd. De notaris is in deze samenwerking de toezichthouder. Transparant en betrouwbaar. Meer weten over deze service? Neem dan contact met ons op.

“Wie is er voor mij, als ik niet meer kan? ”

Tarief

Afhankelijk van de inhoudelijke activiteiten, is het tarief vanaf €67,10 per uur.