Anne-Marie Jogems
“Iedereen mag er zijn”

De aanjager van Stichting Met Zorg en Aandacht is Anne-Marie Jogems. Een indruk van hoe haar ontmoetingen met bijzondere ouderen en ontwikkelingen in de zorg leidden tot de oprichting van onze stichting.

“Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen. Zij bezitten een schat aan levenservaring. Daar kunnen we allemaal van leren. Toch komt het vaak voor dat ouderen eenzaam zijn of het tempo van alledag niet meer bij kunnen benen. “De glans is eraf” zoals één van mijn cliënten zei. Het is mijn missie om deze mensen weer te laten voelen dat ze er mogen zijn.

Rode draad

Zorg voor anderen en levenservaring van ouderen lopen als een rode draad door mijn leven. Onze buurvrouw nodigde vroeger alle kinderen uit de buurt uit. We kregen om beurten pianoles en zongen uit het liedboek ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Ze wilde ons iets meegeven van haar levenservaring.
Tijdens mijn studie woonde ik in hartje Amsterdam bij een bijzondere hospita. We hadden prachtige gesprekken over hoe je in het leven staat. “Ik wou dat je mijn dochter was” zei ze dan. Ook tijdens een stage in Bremen woonde ik bij een ouder echtpaar. Daar leerde ik sokken breien en heerlijke advocaat maken. Dierbare herinneringen.
Ik bewonder de rust en vrede die de ouderen in mijn leven bewaarden. Ze leerden mij te vertrouwen op wat er is. Vertrouwen dat het goed komt. Terwijl dat voor henzelf steeds moeilijker werd.

Professionele en persoonlijke aandacht

“Het geeft me veel voldoening om een ontbrekend stuk extra zorg en aandacht in te vullen.”

Ontwikkelingen in de ouderenzorg en welzijnssector leiden tot veel onrust, onwetendheid en onvrede bij alle betrokken partijen. Stichting Met zorg en aandacht wil deze onrust wegnemen. We investeren in welzijn. Met advies, ondersteuning, begeleiding en gezelschap. En door er gewoonweg ‘te zijn’, en mantelzorgers, zorgprofessionals en kinderen te ontlasten.
Want thuiszorg- of verpleeghuismedewerkers krijgen weinig tijd voor extra aandacht of handelingen. Terwijl de oudere daaraan juist veel behoefte hebben.
Daarom heb ik deze stichting opgezet. Met extra zorg en aandacht. Professioneel én persoonlijk.
Voor Stichting Met Zorg en Aandacht geldt: iedereen mag er zijn. Zoals hij of zij is.”