Om onze cliënten goed te kunnen vertegenwoordigen en te begeleiden, heb ik afgelopen jaren veel en voortdurend geïnvesteerd in het op doen van inhoudelijk kennis en ervaringen. Zowel op financieel en juridisch vlak als zorginhoudelijk. Steeds met onze cliënten voor ogen. Wat is nodig? Zijn we inhoudelijk goed op de hoogte? Zijn we de gesprekspartner(als het nodig blijkt)  bij de medisch specialist, notaris, makelaar, uitvaartverzorger? Met deze inhoudelijke kennis en ervaringen kunnen  we onze verantwoording nemen en ook afleggen aan onze cliënten en andere direct betrokkenen.

(Levens)execteur/gevolmachtigde (levens)testament

2021 ‘Executele en Vereffening’, meerdaagse leergang Novex
2021 ‘Erfrecht’, basiscursus Novex
Vanaf 2017 Opgenomen in Register als gekwalificeerd levensexecuteur, Praktikos
2016 ‘De Levensexecuteur’, Praktikos
2016 ‘Deskundig optreden als executeur’, Icademy

 

Dementie

2021 ‘Beinvloeden van gedrag van mensen met dementie’, DAZ
2018-2021 Lid ‘Bathmen Dementievriendelijk’ t.b.v. bewustwording, doorbreken taboe, kennisverspreiding
2016 ‘Stervensproces bij dementerenden’, Mentorschap Overijssel Gelderland (MOG)

 

Mentorschap

2018 ‘Client in de wijk’, themabijeenkomst Mentorschap Overijssel Gelderland (MOG)
2017 ‘Relationele privacy’,  MOG
2017 ‘Wat te doen bij overlijden van een cliënt’, MOG
2016 ‘Communicatie/grenzen stellen’, MOG
2016 ‘Juridisch kader’, MOG
2015-2017 ‘Dag van de mentor’, MOG
2015 ‘Dit vind ik ervan’,  MOG
2014 ‘Mentorschap’, meerdaagse cursus, Mentorschap IJssel-Vecht

 

Bewindvoering

2017 ‘Bewindvoering’, meerdaagse basisopleiding Praktikos
2014 ‘Beschermingsbewind in de praktijk’, cursus OSR juridische opleidingen

 

Diverse onderwerpen

2020 ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’, conferentie geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2020 ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, training Impluz
2019 ‘Aanpak Gezondheid en Gedrag’, training GG-coach, Deventer
2018 ‘Gezondheid en Gedrag voor managers’, training, Deventer Aanpak GG
2017 Huiskamerbegeleider Deventer Huisgenoten
2017 Zingeving ‘Ook dat nog?’, symposium HBO Viaa, lectoraat Zorg en Zingeving
2014-heden ‘Wonen, Welzijn, Zorg’, lid platform te Deventer
2014-heden ‘Zorg voor Beter, Beter Oud’, Vilans, Platform Pouwer