Met Zorg en Aandacht treedt namens u op bij externe organisaties

Hoe vertegenwoordigen wij u?

Met Zorg en Aandacht vertegenwoordigt haar cliënten bij externe organisaties en professionals. Denk aan bijvoorbeeld:

  • Financiële instellingen (zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, administratiekantoor)
  • Zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, klinieken, specialisten, huis- en tandartsen, thuiszorg, CIZ)
  • Overheidsinstellingen (zoals gemeente, belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank)
  • Overige organisaties (zoals uitvaartondernemer, makelaar, notaris)

Wij zijn namens u gesprekspartner

Met Zorg en Aandacht treedt namens u op. Wij zijn de intermediair tussen u en deze organisaties. Wij namen op u verzoek en in uw bijzijn de beslissingen. Voor deze externe organisaties zijn wij dan uw vervangende gesprekspartner.

Als cliënten (soms) verward zijn, het overzicht verliezen of angstig zijn, neemt Met Zorg en Aandacht de regie over, steeds in onderlinge afstemming en in zoverre mogelijk.

Volmacht

Voor deze vertegenwoordiging is Met Zorg en Aandacht gevolmachtigd in het levenstestament en in een testament als executeur.

Afspraken in levenstestament

Uw wensen rondom deze vertegenwoordiging, om welke handelingen het gaat en vanaf wanneer deze vertegenwoordiging ingaat, zijn opgenomen in het levenstestament.

Verantwoording

Soms is een cliënt (tijdelijk of langdurig) niet instaat goed voor zichzelf te zorgen en de eigen belangen te behartigen. Met Zorg en Aandacht legt daarbij de rekening en verantwoording af aan de toezichthouder (bijvoorbeeld de notaris) voor de verrichte handelingen en genomen beslissingen.

Wij vertegenwoordigen u als