Stichting Met Zorg en Aandacht

Ondersteuning en begeleiding – professioneel en persoonlijk

Stichting Met Zorg en Aandacht begeleidt senioren op het gebied van welzijn. Het gaat om mentaal welbevinden, eigen regie voeren, zingeving, kwaliteit van leven en maatschappelijk participeren. Wij doen wat de cliënt vraagt.

Dat doen we met advies, ondersteuning, begeleiding en gezelschap. Op een professionele, persoonlijke en integere manier. En met zorg en aandacht.

“Fijn dat jullie me belangrijk vinden, het doet mij goed”

Onze cliënt is opdrachtgever. Wij zijn niet gehouden aan protocollen en procedures als gevolg van de financiering door zorgkantoren, zorgverzekeraars en/of WMO. Onze werkwijze is daarom eenvoudig en transparant.

We bieden rust, vertrouwen, eigenwaarde, ontspanning, balans, betekenisvolle relaties en plezier.

Zo halen we samen méér uit het leven én ontzorgen we de mantelzorgers, zorgprofessionals, kinderen en andere betrokkenen.

U mag er zijn! Graag geven we een introductie van onze visie , activiteiten en cliënten.

Stichting ‘Met Zorg en Aandacht’ maakt duidelijk: ‘U mag er zijn!’ Juist als u zorg en aandacht nodig heeft. Meer informatie? Contact?