Over Met Zorg en Aandacht

Met Zorg en Aandacht vertegenwoordigt, begeleidt en ondersteunt (alleengaande) ouderen in hun dagelijkse leven. In de ruimste zin van het woord. Zodat ouderen zolang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk in hun eigen, bekende omgeving kunnen blijven wonen en leven.

Dat doen we door vertegenwoordiging, ondersteuning, begeleiding, uitvoering (indien nodig) en gezelschap. Op een professionele, persoonlijke en integere manier. En met alle zorg en aandacht die ouderen verdienen!

Anne-Marie Jogems is uw vertegenwoordiger, ondersteuner en persoonlijk assistent

“We ondersteunen ouderen. Door er gewoonweg ‘te zijn’ en mantelzorgers, kinderen en zorgprofessionals te ontlasten.”

Over Anne-Marie

Uw vertegenwoordiger, ondersteuner en persoonlijk assistent

“Ieder mens is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Dat geldt in het bijzonder voor ouderen. Zij bezitten een schat aan unieke levenservaring. Daar kunnen we allemaal ongelooflijk veel van leren.

Toch komt het vaak voor dat ouderen alleen en eenzaam zijn. Of het tempo van alledag niet meer kunnen bijbenen. De glans is eraf, zoals één van mijn cliënten zei. Het is mijn missie om deze mensen weer te laten voelen dat ze onderdeel uitmaken van de samenleving en waardevol zijn.”

De warme band met ouderen

Loopt als rode draad door mijn leven

Zorgen voor anderen en de waardering voor de levenservaring van ouderen, lopen als een rode draad door mijn leven. Onze buurvrouw nodigde vroeger alle kinderen uit de buurt uit. We kregen om beurten pianoles en zongen uit het liedboek ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Ze wilde ons iets meegeven van haar levenservaring.

ZorgenAandacht04

Leren vertrouwen op wat er is

Tijdens mijn studie woonde ik in hartje Amsterdam bij een bijzondere hospita. We hadden prachtige gesprekken over hoe je in het leven staat. “Ik wou dat je mijn dochter was”, zei ze dan. Ook tijdens een stage in Bremen woonde ik bij een ouder echtpaar. Daar leerde ik sokken breien en heerlijke advocaat maken. Dierbare herinneringen.
Ik bewonder de rust en vrede die de ouderen in mijn leven bewaarden. Ze leerden mij te vertrouwen op wat er is. Vertrouwen dat het goed komt. Terwijl dat voor henzelf steeds moeilijker werd.

Ouderen ondersteunen zodat zij onafhankelijk blijven in hun leven

Ik wil er zijn voor mensen, die net als ik graag de regie houden in hun eigen leven. Die zelfstandig en autonoom willen zijn en zo onafhankelijk mogelijk willen leven. Voor de oudere generatie wordt dat steeds moeilijker én belangrijker. Daarom ben ik er voor hen.

Via het bieden van gezelschap, ondersteuning bij belangrijke bezoeken (medisch, financieel, afscheid, blijdschap), kwam ik terecht in de rol van levensexecuteur. Deze cliënten vroegen mij steeds vaker hen ook te vertegenwoordigen na overlijden.

Mijn bijdragen in dit leven

Vanuit mijn ervaringen, gevolgde opleidingen, mijn persoonlijke waarden en levend in een complexe maatschappij, weet ik inmiddels hoe ik werkelijk kan bijdragen in het leven door er voor ouderen te zijn.

‘Ouderen staan te vaak aan de zijlijn, terwijl er nog zoveel uit het leven is te halen!’

Vertrouwen, persoonlijk contact en integriteit

Cliënten aan het woord

Ons werk is gebaseerd op vertrouwen, integriteit en persoonlijk contact. Daar kunnen we zelf over vertellen, maar we laten liever onze cliënten aan het woord. Lees wie onze cliënten zijn en hoe zij de dienstverlening en samenwerking met Met Zorg en Aandacht ervaren.

Professioneel

De ouderenzorg en welzijnssector is voortdurend in ontwikkeling. Met Zorg en Aandacht volgt deze ontwikkelingen op de voet, is actief betrokken bij lokale en landelijke initiatieven. En zorgt er voor dat vak kennis op orde is. Deze vak kennis betreft zowel op juridisch vlak als op sociaal psychologisch gebied.

Lid van brancheverenigingen Velex en Novex

Bathmen Dementievriendelijk

Vrijwillig mentor bij Mentorschap Overijssel-Gelderland

Bewindvoering

GG-coach, Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en gedrag

Lid Deventer Platform Wonen, Welzijn, Zorg

Screenshot 2022-10-30 135000

Bestuur Met Zorg en Aandacht

Naar cliënten toe is Anne-Marie Jogems veelal het gezicht van Met Zorg en Aandacht. Ze wordt bijgestaan door een bestuur, waarin de bestuursleden voor haar fungeren als sparringpartner, klankbord en toezichthouder. Zo wordt zij ‘gevoed’ en ondersteund bij de grote verantwoordelijkheid die ze draagt voor de ouderen.

 

Met Zorg en Aandacht werkt samen met vertrouwde zorgpartners