T. 06 – 218 846 42

Vertegenwoordiging

Met Zorg en Aandacht treedt namens u op bij externe organisaties. Het gaat dan onder meer om de bank, de huisarts en tandarts, medisch specialisten, (gemeentelijke) overheid, verzekeraars, belastingdienst.

Hoe vertegenwoordigen wij u?

Met Zorg en Aandacht vertegenwoordigt haar cliënten bij externe organisaties en professionals. Denk aan bijvoorbeeld:

  • Financiële instellingen (zoals banken, verzekeraars, pensioenfonds, administratiekantoor)
  • Zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, klinieken, specialisten, huis- en tandartsen, thuiszorg, CIZ)
  • Overheidsinstellingen (zoals gemeente, belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank)
  • Overige organisaties (zoals uitvaartondernemer, makelaar, notaris)

Wij zijn namens u gesprekspartner

Met Zorg en Aandacht treedt namens u op. Wij zijn de intermediair tussen u en deze organisaties. Wij nemen op uw verzoek en in uw bijzijn de beslissingen. Voor deze externe organisaties zijn wij dan uw vervangende gesprekspartner.

Als cliënten (soms) verward zijn, het overzicht verliezen of angstig zijn, neemt Met Zorg en Aandacht de regie over, steeds in onderlinge afstemming en in zoverre mogelijk.

Volmacht

Voor deze vertegenwoordiging is Met Zorg en Aandacht gevolmachtigd in het levenstestament en in een testament als executeur.

Wij vertegenwoordigen u als

 • Gevolmachtigde in het levenstestament (levensexecuteur)
 • Executeur in het testament
 • Eerste contactpersoon bij zorginstellingen
 • Familiementor

Zo lang mogelijk zelfstandig leven
Door passende vertegenwoordiging

Door onze vertegenwoordiging kunt u zo lang mogelijk zelfstandig uw leven leiden en ervaart u:

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden
van vertegenwoordiging in uw situatie?

Werkwijze

Onze aanpak sluit aan bij uw wensen en situatie

Hoe werkt vertegenwoording in de praktijk? Onze aanpak en werkwijze laten we in de praktijk volledig aansluiten bij uw situatie en wensen. In een kennismakingsgesprek bespreken we uitgebreid uw wensen en behoeften. We bekijken samen hoe we onze dienstverlening daarbij het beste kunnen laten aansluiten bij uw situatie. Onze afpraken daarover zetten we helder op papier, zodat u goed weet waar u aan toe bent.

Opstellen levenstestament met de notaris
Het opstellen van het levenstestament gebeurt samen met u en de notaris. Bepaald wordt voor welke handelingen Met Zorg en Aandacht als gevolmachtigde bevoegd is, vanaf wanneer de volmacht aanvangt en eindigt en op welke wijze verantwoording wordt afgelegd. De notaris is in deze samenwerking de toezichthouder. Transparant en betrouwbaar.

Wat we niét doen
Stichting Met Zorg en Aandacht focust op de professionele vertegenwoordiging, begeleiding en ondersteuning. Ons takenpakket omvat géén medische handelingen.

Tarief
Het uurtarief voor de uw vertegenwoordiging is € 70,70 per uur.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van vertegenwoordiging in uw situatie?

Waarom kiest u voor Met Zorg en Aandacht

Brede dienstverlening en integrale aanpak,
uniek in de regio

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden
van vertegenwoordiging in uw situatie?

Wat zeggen cliënten over Met Zorg en Aandacht?