Cliënten en betrokkenen over Met Zorg en Aandacht

We kunnen u natuurlijk vertellen wat we voor u kunnen betekenen. Maar liever laten we cliënten, familieleden en betrokken zorginstellingen aan het woord over hun ervaringen met onze dienstverlening.

Lees hoe cliënten, familieleden en betrokken zorginstellingen de dienstverlening van Met Zorg en Aandacht erveren.

metzorgenaandacht04

Uitspraken van cliënten

“Als jullie er zijn, doe ik weer mee in de wereld.”

“Kon je maar altijd bij me wonen.”

“Ik verheug me altijd op je komst. Eerlijk gezegd, tel ik de dagen.”

“Fijn dat jullie me belangrijk vinden. Het doet me goed.”

“Ik vertrouw volledig op jullie.”

Uitspraken van familieleden

“Ik ben je zeer dankbaar voor het feit dat je de laatste uren bij mijn moeder hebt gewaakt. Dank, dank, dank.” – uitspraak van een zoon.

“Ik moet wel lachen als mijn vader je voor de zoveelste keer zijn trouwfoto laat zien. Hij waardeert je zeer. Je bent die mevrouw die zo rustig is en zo’n sterke arm biedt tijdens het lopen.” – uitspraak van een zoon.

“Jullie moet weten dat we, als neven en nichten, in het begin kritisch hebben meegekeken. We kunnen niet anders dan zeggen dat we tevreden zijn over hoe zorgzaam en geduldig met onze tante is omgegaan. Het geeft vertrouwen en rust.” – uitspraak van een nicht.

Uitspraken medewerkers zorg- en ondersteunende organisaties

“Mevrouw is vandaag in goede doen. Ze weet dat je komt.” – uitspraak van een medewerker woonzorginstelling.

“Je moet weten dat mijnheer zeer op je gesteld is. Hij vertelt enthousiast over je. Beschouw dat als een groot compliment.” – uitspraak van een verzorgende thuiszorg.

“Mijnheer is zelf voldoende capabel om aan te geven wat hij wenst en hoe. Jullie begrijpen hem en hebben aan een half woord genoeg.” – uitspraak van een psychiatrisch-verpleegkundige.

“Fijn dat jullie met mevrouw zijn meegekomen. Jullie vertaling van mijn uitleg is helder, geduldig en eenvoudig.” – uitspraak van een notaris.

“Mevrouw is in goede handen. Met elkaar en in goed overleg hebben jullie haar wens goed kunnen omschrijven in dit document. We weten nu allen wat van elkaar verwacht wordt.” – uitspraak van een huisarts.

Wat kan Met Zorg en Aandacht voor u betekenen?

Tevreden cliënten, familieleden en zorginstellingen maakten al kennis met de vertegenwoordiging, ondersteuning en begeleiding van Met Zorg en Aandacht.

Wil u weten wat we voor u of uw dierbaren kunnen betekenen?