Cliëntverhalen

Moeite met alleen zijn

We hebben een cliënte die erg veel moeite heeft om alleen te zijn. Ze woont zelfstandig bij een zorginstelling en krijgt de dagelijkse bezoekmomenten van de verzorgenden voor de maaltijden, de medicijnen en de persoonlijke verzorging.
Wij komen twee keer per week langs en hebben bijna dagelijks telefonisch contact. Toch bleek dit niet voldoende voor haar. Dus zijn we verder gaan zoeken. Kijkend naar haar interesses, voor de dagen dat we er niet zijn.

Onze cliënte is weer gaan schilderen in groepsverband, heeft een abonnement genomen op een tijdschrift en we hebben een eenvoudige gebruiksaanwijzing gemaakt voor de tv. Ook is ze weer gaan mediteren, na een oproep in een nieuwsbrief. In eerste instantie was de vraag om haar op te halen en weer thuis te brengen. Maar iemand bood aan om bij onze cliënte thuis met haar te mediteren.

Ze kreeg net die zetjes in de rug, waarmee ze de dag goed ‘doorkomt’ én waarmee ze iets heeft om zich op te verheugen of om op terug te zien. Alleen zijn kun je delen.

Vingerafdruk avontuur

Een cliënte van ons had een nieuw paspoort nodig. We hebben een afspraak gemaakt bij de gemeente. Eén van de eerste vragen die haar werd gesteld was of ze nog wel naar het buitenland zou gaan. Anders is een identiteitskaart voldoende, werd gezegd. Hoewel goed bedoeld, kwam het verkeerd over. “Nee, ik wens een paspoort”, was het antwoord.

Dus werd een paspoort gemaakt. Alles ging goed, totdat er vingerafdrukken gemaakt moesten worden. Onze cliënte bleek weinig tot geen profiel meer te hebben op haar vingertoppen. Volgens de procedures en protocollen kan dat niet, dus ging de ambtenaar door. Vingertop nat maken, lampje moet branden, vingertop op de scanner leggen. “Iets naar links…”, “meer in het midden…”,” toch maar naar rechts…”, “harder drukken….”, “opnieuw vinger nat maken, hier heeft u een doekje…”, “nog maar eens proberen…”, “graag harder drukken…”, “even wachten op het lampje…”, waren de instructies van de ambtenaar.

Zonder resultaat. Een collega werd erbij gehaald. Onze cliënte werd inmiddels moe van het staan, maar ze hield zich kranig. We begonnen van voor af aan, maar dan wel met een andere vingertop. Van 8 vingertoppen waren ten minste 3 goede afdrukken nodig. Ook de ambtenaren werden moe. Een andere collega werd erbij gehaald met twee glaasjes water; één voor onze vermoeide cliënte en één om haar vingertoppen in te stoppen. Want met water krijg je betere afdrukken! Na een half uur proberen, is uiteindelijk met instemming van het afdelingshoofd besloten te stoppen. Wat er niet is, is er niet!

Van onze cliënte zijn enkele halve vingerafdrukken bekend, opgeslagen in de daarvoor bestemde dossiers. Bij het weggaan gaf de ambtenaar nog aan dat het eenvoudiger was geweest een identiteitskaart aan te vragen. Dan waren de vingerafdrukken niet nodig geweest. We zijn vervolgens maar lekker ergens chocolademelk met slagroom gaan drinken.

Samenwerking met thuiszorg: vertrouwen en afstemming

Bij een cliënte hebben we een perfecte samenwerking met de thuiszorg. Daar waar de medewerkers van de thuiszorg ervoor zorgen dat mevrouw gewassen en gekleed is, regelen wij dat ze op bezoek kan gaan naar een feestje of helaas ook naar een begrafenis. We zorgen dat ze de juiste kleding draagt, dat de thuiszorgmedewerkers de medicijnen klaarleggen, dat het vervoer geregeld is (soms met de taxi). Waar nodig ondersteunen we niet alleen mevrouw, maar ook de thuiszorgmedewerker. Het is een samenspel, gebaseerd op afstemming, vertrouwen en weten wat je aan elkaar hebt. Dat is mooi.

De lol en het verdriet van het ouder worden

Soms worden we uitgenodigd om een presentatie te verzorgen. Onze toehoorders luisterden met aandacht, stellen kritische en open vragen en komen met eigen verhalen.

Verhalen over de gebreken van ouderdom, het niet afhankelijk willen zijn, verdrietige gebeurtenissen. Maar ook verhalen over de lol van het ouder zijn, dingen achter je kunnen laten, de dag of het moment plukken, dankbaar zijn. Wij zijn tijdens die presentaties altijd blij met deze interrupties. Herkenning en het delen van ervaringen blijken altijd zinvol en inspirerend, zowel voor de toehoorders als voor ons. Het bevestigt weer eens dat onze dienstverlening belangrijk is in het leven van onze oudere medemens en een waardevolle aanvulling. Na zo’n bijeenkomst ga ik altijd blij naar huis, met een hart dat een sprongetje maakt!

Er wordt naar je geluisterd…

Soms is het lastig handelen, bij een lieve, maar dementerende cliënt van ons. Met liefde ben ik haar mentor. We vertegenwoordigen haar naar de medewerkers en leidinggevenden van de zorginstelling waar ze woont. We begeleiden haar bij de verschillende bezoeken aan medisch specialisten, bij de inmiddels uitgevoerde staaroperaties en bij de bezoeken aan opticien en audicien. We zorgen ervoor dat ze (weer) meedoet in de maatschappij en dat ze nog zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kan leven. Dat doen we met veel liefde. Toch is het wel eens lastig, de dementie.

Voor onze lieve cliënt blijkt dat uit het bellen. Ze belt ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds. Soms belt ze, nadat ze net heeft gebeld. Of ze belt met de vraag of ze niet te vaak belt. Ook belt ze om te vragen hoe het gaat. Of ze belt omdat ze niet meer weet welke dag het vandaag is. Ze belt met de vraag of het klopt dat het vandaag ‘dinsdag’ is. Als ze belt, nemen we altijd op en proberen we te weten te komen met welke reden ze belt. Is er noodzaak? Is het een gezelligheidsbelletje? Belt ze uit verveling? Belt ze omdat ze zich alleen voelt?

Afhankelijk van de reden, van de activiteiten, van de agenda of van de gemoedsrust, is de duur van het telefoongesprek korter of langer. Toch is bellen een mooi fenomeen; er is iemand aan de andere kant van de lijn! Dat er naar je wordt geluisterd, geeft een fijn gevoel. En het geeft ons ook een fijn gevoel; er kunnen en mogen zijn voor die ander.

Wat zeggen cliënten over Met Zorg en Aandacht?

Wat kan Stichting Met Zorg en Aandacht voor u betekenen?

Tevreden cliënten, familieleden en zorginstellingen maakten al kennis met de vertegenwoordiging, ondersteuning en begeleiding van Met Zorg en Aandacht.

Wil u weten wat we voor u of uw dierbaren kunnen betekenen?