T. 06 – 218 846 42

Ondersteuning en begeleiding

Met Zorg en Aandacht ondersteunt ouderen bij uiteenlopende werkzaamheden en activiteiten. Als persoonlijke assistent, mantelzorger of gezelschap.

Zodat u langer zelfstandig en onafhankelijk kunt leven.

Hoe begeleiden en ondersteunen we

Met Zorg en Aandacht begeleidt en ondersteunt haar cliënten bij de uitvoering van allerlei werkzaamheden en activiteiten. Cliënten hoeven daardoor geen hulp aan buren, kinderen of vrienden te vragen.

Zo zorgen we dat u langer zelfstandig en onafhankelijk uw leven kunt leiden. Alleengaanden behouden hierdoor langer hun zelfstandigheid, onafhankelijkheid en waardigheid in het leven.

Wij begeleiden en ondersteunen u als

 • Persoonlijk assistent (levensexecuteur)
 • Mantelzorger
 • Vervanging van de mantelzorger
 • Gezelschap

Bij begeleiding en ondersteuning kunt u denken aan

Ondersteuning bij de financiën en administratie

 • Doornemen bankafschriften
 • Betalingen uitvoeren
 • Post doornemen
 • Agendabeheer
 • Afspraken maken
 • Computerondersteuning

Ondersteuning bij medische zaken

 • Afspraken maken in het ziekenhuis, bij de huisarts, tandarts, thuiszorg, apotheek
 • Begeleiding medische bezoeken
 • Contactpersoon voor medisch specialisten

Ondersteuning bij overige activiteiten 

 • Regelzaken bij verschillende organisaties, zoals de gemeente, belastingdienst, woningbouw, vervoer en ook naar familie en buren

Begeleiding bij sociale bezoeken 

 • Denk aan een uitvaart, verjaardag, theater of museum

Met Zorg en Aandacht is er op de momenten dat het nodig is

Als u het moeilijk vindt om belangrijke beslissingen alleen te nemen en graag iemand naast u heeft staan, dan ondersteunen wij u hierbij. Wij zijn in die situaties uw gesprekspartner en klankbord. In onderling overleg nemen we beslissingen. 

Soms heeft u gewoon dat steuntje in de rug nodig. Met Zorg en Aandacht is er dan voor u!

Met onze begeleiding en ondersteuning bent u zo lang mogelijk zelfstandig

Door onze (tijdelijke) begeleiding en ondersteuning, kunt u zo lang en zo zelfstandig mogelijk uw leven leiden. Door onze vertegenwoordiging ervaart u:

 • Achtervang en het vertrouwen er niet alleen voor de staan
 • Langere tijd volwaardig meedoen aan de maatschappij
 • Meer tijd en aandacht voor familie en vrienden, voor plezier en ontspanning
 • Ontzorgen en ontlasten van kinderen en anderen uit uw netwerk
 • Geen gevoel van afhankelijkheid
 • Meer privacy

Uiteenlopende werkzaamheden

Onze werkzaamheden zijn divers, uiteenlopend en ‘soms’ anders. We doen gewoon datgene wat gedaan moet worden.

Werkwijze

Onze aanpak sluit aan bij uw wensen en situatie

Uw wensen staan centraal

Hoe werkt begeleiding en ondersteuning in de praktijk? Onze aanpak en werkwijze laten we in de praktijk volledig aansluiten bij uw situatie en wensen.

In een kennismakingsgesprek bespreken we uitgebreid uw wensen en behoeften. We bekijken samen hoe we onze dienstverlening daarbij het beste kunnen laten aansluiten. Onze afpraken daarover zetten we helder op papier, zodat u goed weet waar u aan toe bent.

Wat we niét doen

Stichting Met Zorg en Aandacht focust op de professionele vertegenwoordiging, begeleiding en ondersteuning. Ons takenpakket omvat géén medische handelingen.

Tarief
Het uurtarief voor deze ondersteuning en begeleiding is € 32,90 per uur

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ondersteuning en begeleiding in uw situatie?

Waarom kiest u voor Met Zorg en Aandacht

Brede dienstverlening en integrale aanpak,
uniek in de regio
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden
van vertegenwoordiging in uw situatie?

Wat zeggen cliënten over Met Zorg en Aandacht?