Cliënten en betrokkenen vertellen over Stichting Met Zorg en Aandacht

Stichting Met Zorg en Aandacht mocht al verschillende cliënten onder haar hoede nemen, begeleiden en ondersteunen. We kunnen u natuurlijk zelf vertellen wat onze bijdrage kan betekenen.
Maar liever laten we cliënten, familieleden en betrokken zorginstellingen aan het woord over hun ervaringen.

Enkele uitspraken van onze cliënten zetten we voor u op een rij. Het geeft u een indruk van onze persoonlijke, professionele werkwijze.

Uitspraken van cliënten

“Als jullie er zijn, doe ik weer mee in de wereld.”
“Kon je maar altijd bij me wonen.”
“Ik verheug me altijd op je komst. Eerlijk gezegd, tel ik de dagen.”
“Fijn, dat jullie me belangrijk vinden. Het doet me goed.”
“Ik vertrouw volledig op jullie.”

Uitspraken van familieleden

“Fijn dat je er was op de begrafenis van mijn moeder. Jij hebt tenslotte tot het laatst voor haar gezorgd, waarvoor ik je dankbaar ben.” – uitspraak van een zoon.
“Ik ben jullie zeer dankbaar voor het feit dat jullie de laatste uren bij haar hebben gewaakt. Dank, dank, dank.” – uitspraak van een zoon.
“Ik moet wel lachen, als mijn vader je voor de zoveelste keer zijn trouwfoto laat zien. Hij waardeert je zeer. Je bent die mevrouw die zo rustig is en zo’n sterke arm biedt tijdens het lopen.” – uitspraak van een zoon.
“Jullie moet weten dat we als neven en nichten in het begin kritisch hebben meegekeken. We kunnen niet anders dan zeggen dat we tevreden zijn hoe zorgzaam en geduldig met onze tante omgaan. We stellen jullie berichtjes altijd zeer op prijs en sturen deze onderling door. Iedereen is goed op de hoogte. Het geeft vertrouwen en rust.” – uitspraak van een nicht.

Uitspraken medewerkers zorg- en ondersteunende organisaties

“Mevrouw is vandaag in goeden doen. Ze weet dat je komt.” – uitspraak van een medewerker woonzorginstelling.
“Je moet weten dat mijnheer zeer op je gesteld is. Hij vertelt enthousiast over je. Beschouw dat als een groot compliment.” – uitspraak van een verzorgende thuiszorg.
“Mijnheer is zelf voldoende capabel om aan te geven wat hij wenst en hoe. Jullie begrijpen hem en hebben aan een half woord genoeg.” – uitspraak van een psychiatrisch-verpleegkundige.
“Fijn dat jullie met mevrouw zijn meegekomen. Jullie vertaling van mijn uitleg is helder, geduldig en eenvoudig.” – uitspraak van een notaris.
“Mevrouw is in goede handen. Met elkaar en in goed overleg hebben jullie haar wens goed kunnen omschrijven in dit document. We weten nu allen wat van elkaar verwacht wordt.” – uitspraak van een huisarts.

Wat kan Stichting Met Zorg en Aandacht betekenen voor u?

Tevreden cliënten, familieleden en zorginstellingen maakten al kennis met de werkzaamheden van onze stichting.
We willen graag meer cliënten voorzien van zorg en aandacht en ze laten weten: ‘U mag er zijn’.
Neem vrijblijvend contact op als u meer wilt weten over wat wij kunnen betekenen voor u of uw dierbaren.
Indien gewenst kunnen wij, in overleg met onze cliënten en betrokkenen, referenties overleggen.